Kalite Yönetim Sistemi
 

Kalite Politikamız

Atlantik Uçuş Okulu A.Ş. bünyesinde yürütülmekte olan Kalite Yönetim Sistemi JAR-FCL, SHT OPS 1 ve EU OPS gerekliliklerini sağlayacak şekilde tasarlanmış olup, işletmemizce gerçekleştirilen tüm Kalite Tetkikleri QMS(Quality Management System) Tasks programı üzerinden yönetilmektedir.
Kalite Politikamız
İşletmemizin tüm birimlerinde, iç ve dış müşterilerimize karşı şeffaf kayıt yönetimi ile süreçlerin ulusal ve uluslararası kurallara uyumluluğunu sağlarken, tüm süreçlerimizin nicel değerlendirmelerini yaparak, paydaşlarımızla birlikte en iyisi için çalışmaktır.
Vizyon
1. Bilimsel Yaklaşım
AFA, varolan bilginin anlaşılmasının sağlanması ve yeni bilgi üretilmesi olgusunu koşulsuz kabul eder. Bu kapsamda bilginin üretilmesi ve paylaşılması süreçlerinde her türlü kısıtlamaya karşı çıkar. Bilimin ve gerçeği aramanın rahatça yapılabildiği, yaratıcılığın ifade edilebildiği ve öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam oluşturur.
2. Akademik Özgürlük
Bilginin nasıl ve kime, kim tarafından öğretileceğinin salt akademik gerekçelerle belirlenmesi hakkını yaşamsal görür. AFA kalıplaşmış düşünce ve fikirlere bilimsel yaklaşımların gerektirdiği ölçüde karşı çıkar. Dürüst sorgulamayı ve yasal protestoyu hak kabul eder. Bu haklarını kullananların yasalar tarafından korunduğu bir toplum içinde sesini duyurur.
3. Yaşam Boyu Eğitim
Kendi bünyesi içinde çalışanlarının, mezunlarının ve toplumun her kesiminden insanların sürekli gelişimi için yaşam boyu eğitimi özendirir ve bilimsel gelişim doğrultusunda yenilediği bilgileri aktarır.
4. Nitelikli İnsan Yetiştirme
Öğrencilerini insani ve ahlaki değerlere sahip ve bunlara saygılı, liderlik yetenekleri ile donatılmış, geniş görüşlü, sürekli öğrenme ve kendini yenileme alışkanlığı edinmiş bireyler olarak topluma kazandırmayı amaçlar. Mezunlarını AFA'da kazandıkları bu yetenekleri kullanabilecekleri çalışma ortamlarına yönlendirir.
5. Toplumla İletişim
İşlevlerini, toplumun her kesimine yararlı olmak ve çevresi ile yakın ilişkilerde bulunmak için kullanır.
6. Havacılık Sektörü ile İletişim
Sivil Havacilik sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgören ihtiyacını karşılayabilmeyi amaçlar.