Emniyet Yönetim Sistemi
 

Emniyet Yönetim Sistemi-SMS

Emniyet Yönetim Sistemi, Sivil Havacilik Genel Müdürlüğümüzün SHT-SMS Talimatını yayımlaması ile tüm işletmelerde uygulamaya konulmuştur.
 
Emniyet Yönetim Sistemi(SMS-Safety Management System) ICAO Doc9859 da tanımlanmıştır. Dünya çapında farklı işletmeler tarafından, teknolojideki gelişmelerden de faydalanarak SMS ile ilgili çözümler geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur.
 
Atlantik Uçuş Akademisi, internet tabanlı entegre çözümler üzerine kurulu, Kalite Yönetim Sistemimiz ile bütünleşik olarak işleyen bir Emniyet Yönetim Sistemini kullanmaktadır. Tüm paydaşların erişebileceği sistem üzerinden, efektif bir Emniyet Yönetim Sistemi ile hem yerde hem de havada uçuş emniyeti için gerekli önlemler ile, sistemin sürekliliği amaçlanmıştır.
 
AFA bünyesinde işletilmekte olan SMS kapsamında, işletmemiz bünyesinde Uçuş ve Yer Emniyet Toplantıları düzenlenmekte, Uçuş Eğitim Organizasyonumuzda kayıtlı öğrencilerimizin sisteme dahil olması sağlanmaktadır.

Emniyet Politikası
 
AFA yönetimi, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı ve sürdürmeyi taahhüt eder. Emniyet Yönetim El Kitabı'nın en önemli kısmı, Genel Müdürümüzün emniyet konusundaki taahhüdüdür. Bu çalışma ortamını geliştirmek için bir "Sadece Emniyet Kültürü" uygulamasını Üst Yönetimimizce onaylanmıştır.
 
"Emniyet Kültürü", insanların temel Emniyetle ilgili bilgi sağlamaları için teşvik edildiği, hatta ödüllendirildiği ancak aynı zamanda kabul edilebilir ve kabul edilemez davranışlar arasında çizginin nerede çizileceği konusunda açık bir güven ortamı oluşturur. "Emniyet Kültürü" aşağıdakileri yapar:
 
A) Suçlamanın yararlı bir kavram olduğu görüşünü ortadan kaldırır. Hatanın kök nedeni,  Tek amacın suçlayacak birilerini bulmak olduğu müddetçe asla belirlenemez. Bireyleri eylemlerinden sorumlu tutmak sorumluluk yüklemekten farklıdır.
 
B) Kabul edilebilir ve kabul edilemez performans arasındaki net çizgileri tanımlar. Çizgiler çizildikten sonra, bireylerin onlardan ne beklendiğini bilmeleri ve performanslarından sorumlu tutulacaklarını anlamaları gerekir.
 
C) Uygunsuzluk durumunda, neyin olması gerektiği konusunda net kurallar olmalıdır. Sık sık uyumsuzluğun sebebini belirlemekte zorlanabiliriz. Yaptırımlar uygulanmadan önce, uygunsuzluğun neden (ler) inin tanımlanması zorunludur. Ancak o zaman uygun önlem alınabilir.
 
Uçuş emniyeti için Hizmet Vermekteyiz!