Sosyal Sorumluluk
 

Sosyal Sorumluluk

Ülkemiz için nitelikli pilot kaynağını yetiştirirken, sosyal sorumluluk projelerini belirlemek adına işletmemiz personelinden oluşan bir ekip kurmuş bulunmaktayız. Amacımız, dünyamızın geleceği için yapabileceklerimizi belirlemek ve artan dünya nüfusunda, yaşam alanlarını tüm canlılar için daha yaşanılabilir kılmaktır.

Ülkemizde Sosyal Sorumluluk projelerinin takip edilmesi ve uygulanması ile ilgili olarak sivil toplum kuruluşları faaliyet göstermektedir.

Peki nedir Sosyal Sorumluluk?

Sosyal sorumluluk; kamu, özel sektör ve sivil toplumun belli bir amaç etrafında toplanarak, kendi çıkarlarının olduğu kadar toplumun genel çıkarlarını da geliştirerek ve koruyacak eylemleri gerçeklestirerek, ortak yaşama yönlenmesidir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerimizi nasıl işletiyoruz?

Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerimizi aşağıdaki adımlara göre işleteceğiz.

1) Düşünce

Düşünce adımında, öncelikli amacımız topluma hitap eden ve ortak bir dil ile ilgilileri bir araya getirebilecek olan projeler için düşüncelerin oluşturulmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

2) Projenin Yapılanması

Yapılandırma adımı, düşüncelerimize hangi yöntem ile ulaşabileceğimizi sağlayacaktır. Yapılandırma esnasında önemli olan konulardan biri, doğru paydaşların süreçlere dahil olarak, düşünceye en hızlı şekilde ulaşmamızı sağlamaktır.

3) Planlama

Projenin yapılandırması ile ilgili yöntemler konusunda her bir adımın detaylandırılması ve bu adımlar dahilinde izlenecek yolların belirlenmesi aşamasıdır. Bu aşama özellikle hedefe zamanında ulaşmak adına çok önemli bir safhayı temsil etmektedir.

4) Uygulama (Sahaya çıkma)

Düşüncemiz uygulama aşamasında hayat bulmaktadır. Bu noktada düşüncemiz gerçek anlamda sosyalleşmekte ve ilk uygulamanın sonuçları elde edilmeye başlanmaktadır.

5) Ölçme

Yapılan projenin etkinliğini anlamak ve geleceğini resim etmek amacıyla bu aşama gerekmektedir. Yapılan işin performans açısından değerlendirilmesini içeren bu adım, projenin gelecek nesillere taşınabilmesi açısından önemlidir.

Projelerimiz:

- Esenyurt Hayvan Barınağı ve AFA arasında yapılan ortak çalışma neticesinde, Kırma köpek sahipleri AFA' nın Simülatöründe tanıtım uçuşuna katılmaya hak kazanıyor. 10 Eylül 2013 de başlattığımız projemiz ile amacımız Sokak Hayvanlarına yuva bulmaktadır. Detaylar için lütfen tıklayınız. AFA Uçuş Simülatörü ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayınız.