Sağlık Ön Koşulları
 

Sağlık Ön Koşulları

Pilotaj:

Ön başvuru safhasını tamamlamış ve değerlendirme aşamasını başarıyla geçmiş olan adaylardan, Ön kayıt esnasında, JAR-FCL' e göre 1'inci Sınıf Sağlık Sertifikası talep edilmektedir. Söz konusu sertifika SHGM tarafından yetkilendirilmiş  Havacılık Tıp Merkezleri tarafından düzenlenebilmektedir.

Sağlık muayenesi'ne gitmeden önce adaylar Akademimizin anlaşmalı olduğu Havacılık Tıp Merkezleri, Öğrenci İşlerimiz birimimizce yönlendirilecektir.

Sağlık muayenesi tamamlanan pilot adaylarına "ICAO Ek 1 ve JAR FCL 3' e göre uçuşa elverişlidir" belgesi düzenlenmektedir. Sağlık sertifikalarının geçerlilik süreleri, JAR FCL 3 ve SHT-3 hükümlerine göre SHGM tarafından yetkilendirilmiş Uçuş Hekimlerince belirlenmekte ve  Havacılık Tıp Merkezleri kayıt altına alınmaktadır.

1 in Sınıf sağlık sertifikaları, Tek pilota sertifikalandırılmış hava araçlarında, yolcu taşıyan ticari hava taşımacılığı operasyonlarında görev yapan 1'inci sınıf kapsamındaki pilotlar için, 40 yaşını dolduruncaya kadar 12 ay, sonrasında 6 ay geçerlidir.

Akademimiz bünyesinde 2 inci sınıf sağlık sertifikası ile sadece PPL(A) eğitimine öğrenci kabul edilmektedir.

PPL(A) eğitimine 2'inci sınıf sağlık sertifikası ile başlayan adayların, ATPL(A) Eğitimine devam edebilmeleri için mevcut sertifikalarının 1'inci sınıf sağlık sertifikasına dönüştürülmesi amacıyla Havacılık Tıp Merkezlerine başvurmaları gerekmtektedir.

Kabin Memuru Temel Eğitim:

Ön başvuru safhasını tamamlamış ve değerlendirme aşamasını başarıyla geçmiş olan Kabin Memuru adaylarından, ön kayıt esnasında, SHT OPS-SAĞLIK gerekliliklerine göre Sağlık Sertifikası talep edilmektedir. Söz konusu sertifika SHGM tarafından yetkilendirilmiş  Havacılık Tıp Merkezleri tarafından düzenlenebilmektedir.

Sağlık muayenesi'ne gitmeden önce adaylar Akademimizin anlaşmalı olduğu Havacılık Tıp Merkezleri, Öğrenci İşlerimiz birimimizce yönlendirilecektir.