Skip links

KURSUN AMACI:

Kursiyere aşağıda belirtilen yetkisi için lisans almak üzere gerekli eğitim ve öğretimi vermektir. Modüler alet kursunun amacı, pilotları, ICAO PANS-OPS doküman 8168’e göre alet meteoroloji şartlarında ve alet uçuş kuralları altında uçak kullanmak için gerekli yetenek düzeyine çıkarmak üzere eğitim vermektir.

Alet Yetkisi;

 • Tek Motor Alet Yetkisi(SE-IR)
 • Çok Motor Alet Yetkisi (ME-IR) olarak ayrılmaktadır.

KURSA KATILMA ŞARTLARI

Ticari Pilot Lisansı eğitimi alabilmek için aşağıdaki şartlar karşılanmalıdır:

 • Gece uçuş niteliğine haiz Hususi Pilot Lisansı – PPL(A) veya Ticari Pilot Lisansı – CPL(A) lisansına sahip olmak,
 • JAR FCL 1.200’de belirtilen İngilizce bilgi şartını sağlamak,
 • Sahip olduğu lisansa uygun sağlık raporuna sahip olmak,
 • Çok motor alet kursu için “Çok Motor” sınıf yetkisine sahip olmak,
 • Tasdikli Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtardan resimli),
 • İkametgah Senedi (Muhtardan resimli),
 • Öğrenim Belgesi veya Diploma Fotokopisi (Noter tasdikli),
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Önlü Arkalı),
 • Lisan durum belgesi (MEB Onaylı Bir Kurumdan),
 • 12 adet Vesikalik Fotoğraf (Beyaz Fonda),
 • PPL / CPL

ASGARİ (MİNİMUM) YAŞ
Asgari 18 yaşını doldurmuş olmak.

EĞİTİM
En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

SAĞLIK ŞARTLARI
SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından alınmış, geçerli 1nci sınıf sağlık şartlarına sahip olduğunu gösterir sağlık raporu almak.

OTORİTENİN KOYDUĞU İLAVE ŞARTLAR HAKLAR:
Lisans sınırlamalarına bağlı olarak, JAR – FCL 1.120 Appendix 1 ve 2’de belirtilen Co-Pilot olarak yetenek testi sırasında ikinci bir pilot kullanma (çok pilot sınırlaması) durumunda ve JAR’da belirtilen diğer durumlarda çok motor IR(A) lisansına sahip kişiler çok ve tek motorlu uçaklar ile 200 feet (60 m) minimum karar yüksekliğine kadar IFR şartlarda pilotluk yapma imtiyazına sahiptirler.

JAR – FCL 1.210 Appendix 1 ve 2’de belirtilen yetenek testi şartlarına ve JAR’da belirtilen diğer şartlara göre, tek motor IR(A) lisansı sahipleri minimum karar yüksekliği 200 feet (60m) olan IFR şartlarda tek motorlu uçaklarla uçma yetkisine sahiptir.

ŞARTLAR:
Pilotların aletle uçuş yetkilerini alabilmeleri için onaylanmış bir programa uygun olarak onaylı bir uçuş eğitim kurumunda teorik yer derslerini ve gerekli aletle uçuş eğitimlerini görmeleri şarttır.

Aletle uçuş eğitimi PPL(A) veya CPL(A) lisansına sahip bir pilot tarafından Bakanlıkça onaylı bir eğitim kurumunda alınabileceği gibi sıfırdan başlayan ve devamlılık isteyen bir kurs takip edilerek CPL sertifikası ile birlikte de alınabilir.

Aletle uçuş eğitimi, teorik yer dersleri eğitimi ve uçuş eğitimi olmak üzere iki bölümden olup, teorik derslerle ilgili bölüm en çok 18 ayda tamamlanmalıdır. Uçuş testleri teorik ders sınavlarının başarılmasını takiben 12 ay içerisinde kontrol formlarına uygun olarak yapılmış olmalıdır.

KAZANILMIŞ TECRÜBELERİN KREDİLENDİRİLMESİ
Müracaat sahibi IR(H) lisans sahibi ise eğitim tek veya çok motorlu uçaklarda 10 saate indirilebilir.

IR(A) eğitimi almak isteyen aday, uçak veya helikopterle sorumlu pilot olarak (PIC) 50 saat S/S uçuş tecrübesi olmalıdır. Bu süre en az 10 saati uçakta uçmuş olmalı, PIC (A) pilot lisansına sahip olanların gece uçuş yetkisi olmalıdır.

SSO ve S/S Subayları; Hv.K.K.lığı bünyesindeki kayıtlı pilot ve öğrenci pilot uçuş saatlerinin JAR-FCL 1’de ön görülen uçuş saatlerini karşılaması halinde bu uçuslarına ilave olarak tek motorlu uçakta 5 saatlik IR(A) tazeleme uçuşu, 15 saatlik aletli seyrüsefer uçuşu ve 12 saatlik çok motor (en az 5 saati IR) uçuşu yaptırılır. Şayet müracaatçının mevcut uçuş saatleri CPL/IR için JAR gereklerini karşılamıyorsa eşlik uçuş saatleri kadar uçuş eğitimi yaptırılır.

EĞİTİM DERS KONULARI
SE/IR veya ME/IR yetkisi almak için, AFA – Atlantik Uçuş Akademisi’ne Alet uçuş eğitimi almak için müracaat eden kursiyere, JAR-FCL-1.205’e göre uçuş eğitimi, JAR-FCL 1, AMC 1.470(c)’e göre yer dersi (teorik eğitim) verilir. Yer ve uçuş derslerinin kursiyer durumuna göre düzenlenmesi asağıda çıkarıldığı gibidir.

PPL (A) lisansina sahip kursiyer SE/IR almak istiyorsa;

 • 200 saat yer dersi (teorik eğitim),
 • Tek motorlu uçakta 50 saat alet uçuş eğitimi alır.

PPL (A) lisansına ME tip ya da sınıf yetkisine sahip kursiyer için;

 • Çok Motor (ME) intibaki olması, (ME yetkisi olmayan kursiyerin alacağı Çok Motor İntibak Eğitimi);
 • 6 saat uçuş eğitimi
 • 9 saat yer eğitimidir.
 • 200 saat yer dersi
 • 55 saat alet uçuş eğitimi

ICAO’ya uygun CPL(A) lisansı olanlar için;

 • 200 saat yer dersi (Teorik eğitim),
 • SE/IR için 45 saat alet uçuş eğitimi (Tek motorlu uçakta )
 • ME/IR için 50 saat alet uçuş eğitimi alır.

Kursiyer PPL(A) veya CPL(A)’a ve SE/IR’a sahip; aynı zamanda çok motor sınıf veya tip yetkisine haiz ve ME/IR almak istiyorsa ise;

 • SE/IR yetkisine sahip olduğu için alet yer derslerini almış kabul edilir.
 • Tek pilota sertifikalı çok motorlu uçakta 5 saat alet uçuş dersi alır.

Müracaatçı TSK’da Silah Sistem Subayı veya Seyrüsefer Subayı olarak görev yapmiş ve SHGM tarafından kredilendirilmiş ise;

 • Kidemli SSO’lar için 195 saat yer dersi (Teorik eğitim),
 • SSO’lar için 295 saat yer dersi (Teorik eğitim), gereği kadar uçuş eğitimi.
Return to top of page