Skip links

KURSUN AMACI:

 • PPL (A) lisansına sahip pilotun genel istekler için eğitimini ve becerisini arttırmak,
 • Ticari Hava Taşımacılığı veya herhangi bir işletmeye baglı bir uçağa Co-Pilot (2’nci pilot) veya Pilot-In Command (PIC – Sorumlu Pilot) yetiştirmek,
 • Tek motorlu herhangi bir uçağa ticari hava taşımacılığı için sorumlu pilot yetiştirmek,
 • Ticari Havayolu Taşımacılığı için 2’nci Pilot yetiştirmek.

KURSA KATILMA ŞARTLARI

Ticari Pilot Lisansı eğitimi alabilmek için aşağıdaki şartları karşılamak gerekir.

 • PPL (A) Hususi Pilot Lisansı sahibi olmak,
 • PART – FCL 1.155’de belirtilen asgari uçuş saatlerine sahip olmak (pilot olarak 150 saat uçuş sahibi olmak).
 • Eğer yetenek testinde çok motorlu uçak kullanılacaksa, çok motor intibakını tamamlamış olmak,

Aşağıdaki belgeleri kurs başvurusu esnasında temin etmiş olmak:

 • AFA – Atlantik Uçuş Akademisi Öğrenci Başvuru Formu,
 • Sağlık Raporu ve Sağlık Sertifikası, (SHGM Tarafından Yetkilendirilmiş Hastanelerden son üç ay içerisinde alınmış olmalıdır),
 • Adli Sicil / Sabıka Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından),
 • Tasdikli Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtardan resimli),
 • İkametgah Senedi (Muhtardan resimli),
 • Öğrenim Belgesi veya Diploma Fotokopisi (Noter tasdikli),
 • Nüfus cüzdan fotokopisi (Önlü Arkalı),
 • Lisan durum belgesi (MEB onaylı bir kurumdan),
 • 12 adet Vesikalık Fotoğraf (Beyaz fonda),
 • PPL

ASGARİ (MİNİMUM) YAŞ
Asgari 18 yaşını doldurmuş olmak.

ASGARİ EĞİTİM
En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

SAĞLIK ŞARTLARI
SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından alınmış, geçerli 1’nci sınıf sağlık şartlarına sahip olduğunu gösterir sağlık raporu almak.


KAZANILMIŞ TECRÜBELERİN KREDİLENDİRİLMESİ

 • TECRÜBE: CPL(A) alabilmek için herhangi bir entegre eğitim kursundan mezun olmamış JAA üyesi bir ülke tarafından verilmiş veya kabul edilmiş uçabilirlik belgesine sahip uçaklar ile en az 200 saatlik uçuşu tamamlamış olmalıdır.
 • KREDİLENDİRME: Bu 200 saatlik uçuşun kredilendirmesi ise;
  • Otoritece onaylanmış yardımcı eğitim gereçleri ile yapılan uçuş eğitimlerinin 10 saati,
  • Müracaatçı PPL(H) sahip ise sorumlu pilot (PIC) olarak yapılan uçuşların 30 saati veya
  • Müracaatçı CPL(H) sahip ise sorumlu pilot (PIC) olarak yapılan uçuşların 100 saati,
  • Motorlu ve / veya motorsuz planör Lisansına sahip ise sorumlu pilot (PIC) olarak yapmış olduğu uçuşların 30 saati kredilendirilebilir.
 • UÇUŞ ZAMANI: Müracaatçı modüler CPL(A) kursunun sonunda en az aşağıdakiler dahil, 200 saat tamamlamalıdır.
  • 100 saat sorumlu pilot olarak veya Appendix 1′ de PART-FCL 1.160 VE 1.165 (A)(1)’den (3)’e kadar ve AMC-FCL 1.160 ve 1.165 (A)(1), (2) ve (3) açıklandığı gibi entegre uçuş eğitim kursunda tamamlanmiş ise, 70 saat sorumlu pilot (PIC) olarak;
  • Kalkış meydanından farklı iki meydanda tam iniş olmak kaydı ile en az 540 Km. (300 Nm) ve yine an az 20 saat seyrüsefer uçuşunu sorumlu pilot olarak tamamlamış olmalı.
  • 5 saatten fazla alet yer zamanı olmamak kaydı ile 10 saat alet eğitimi.
  • PART – FCL 1.165 (b)’ de açıklandığı şekilde 5 saat gece uçuşu.


EĞİTİM DERS KONULARI

UÇUŞ EĞİTİMİ
Alet kartı yok ise müracaatçıya 25 saatlik, alet kartı var ise 15 saatlik uçuş eğitimi verilecektir.

PIC saati yeterli değilse, CPL eğitimi için müracaat eden kursiyerler için CPL başlangıç şartlarını karşılayacak şekilde PPL(A) uçuş eğitim programı S/S ağırlıklı olarak uygulanır.

SSO ve S/S Subayları; Hv.K.K.lığı bünyesindeki kayıtlı pilot ve öğrenci pilot uçuş saatlerinin PART-FCL 1’de ön görülen uçuş saatlerini karşılaması halinde bu uçuşlarına ilave olarak tek motorlu uçakta 5 saatlik IR(A) tazeleme uçuşu, 15 saatlik aletli seyrüsefer uçuşu ve 12 saatlik çok motor (en az 5 saati IR) uçuşu yaptırılır. Şayet müracaatçının mevcut uçuş saatleri CPL/IR için PART gereklerini karşılamıyorsa eşlik uçuş saatleri kadar uçuş eğitimi yaptırılır.

TEORİK EĞİTİM

PART-FCL-1, AMC 1.470 (b)’ye göre düzenlenmiş olup 200 ders saatidir.

Return to top of page